Kurumsal

Kurumsal
SÜREÇ YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Süreç verimsizliği “savurganlığın” kurumsal adı.

İş süreçlerinizin mevcut akışının kontrolü, analizi gerçekleştirilir. Kaynakların daha verimli kullanılması adına yapılabilecek düzenlemeler projelendirilir. Kurum içinde çalışan bir bilgi işlem alt yapısı var ise o sistem ile uyum halinde çalışabilmesi için düzenlemeler yapılır. Süreç danışmanlığı projeleri işletmenin kalıcı başarısı için belli aralıklar ile süreçlerin ve performans kriterlerinin gözden geçirilmesini kapsamalıdır. Süreç yönetim danışmanlığı projelerinde bilgi işlem alt yapı çözümleri süreçlerin kaynak israfı olmadan kurgulanmasında önemli bir çıkış noktasıdır.

Kurum içi planlanan dijital dönüşüm çalışmaları öncesinde süreçlerin tanımlı olması gerek şart durumundadır. Yani işlerin sistem tarafından takip edilebilir ve kontrol edilebilir hale getirilmesi öncesinde süreçlerin tanımlanması, düzenlenmesi, verimsizlik noktaları var ise gözden geçirip iyileştirme çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir.

Süreç danışmanlıklarında maliyet optimizasyonu önemli proje çıktılarından bir tanesidir. Aynı işin optimum sürede, optimum iş gücü ve maddi kaynak ile yerine getirilmesi için düzenlemeler yapılır.

Yönetim projeleri esnasında yönetim ve icra ekipleri arasındaki temel süreçlerle düzenlenir. İki ekip arasındaki kontrol ve raporlama süreçlerinden oluşan tanımsız alanlar proje çalışması sonunda ortadan kalkar.

Firmanın uzun dönem karar alma süreçlerini profesyonelleştirmek adına hedefleri arasında olan iş analitiği çözümleri de süreç danışmanlık çalışmaları nihayetinde daha sağlıklı gerçekleşebilir.

WhatsApp WhatsApp