Kategori arşivi Hizmetler

Üretim Yönetimi

 • Detaylı reçete tanımları
 • Ürün ağacı
 • Üretim ve iş emirleri
 • Otomatik yarı mamul üretimi
 • Sarf ve fire takibi
 • Siparişe dayalı otomatik üretim
 • Maliyet hesabı ve maliyet analiz rapoları
 • Kalite kontrol
 • Üretim planlama
 • Üretim doluluk takibi
 • Planlama/Gerçekleşme kullanımı
 • Seri/Lotlu ürün izlenebilirlik
 • 5 Boyut Destekli Üretim
 • Kalite Kontrol desteği
Gelişmiş Reçete:

Gelişmiş Üretim Yönetimi modülü üzerinden tanımlanan reçeteler ile üretim işlemine giren, çıkan, fire verilen, yarı mamül olarak çıkan malzemelerin miktarları formüllerle belirlenebilir. Bu formüllerde malzemelerin en, boy gibi boyut bilgileri, sipariş entegrasyonu ile geliyor ise sipariş satırında malzeme için girilen 5 boyut değerleri ve dinamik alan değerlerikullanılabilir. Reçete kalemindeki hammaddelerin kullanım koşulları belirtilebilir. Hammaddelerin hangi operasyonlara hangi sıra ile gireceklerini belirten rota tanımları kullanılabilir.

Üretim ve İş Emirleri:

Her bir sipariş alınan malzeme için üretim emri ve bu üretim emrinde seçilen reçeteye bağlı olarak hangi iş istasyonunda hangi operasyonun hangi malzemelere uygulanacağını bildiren alt iş emirleri otomatik olarak tanımlanabilir.

Otomatik Yarı Mamül Üretimi:

Reçete tanımlarında yarı mamüllerin alt reçeteleri de tanımlanarak Ürün Ağacı otomatik olarak oluşturulur ve üretim esnasında alt reçetelere göre iş emirleri otomatik olarak oluşur.

Sipariş Entegrasyonu:

Ön muhasebe sistemi üzerinden aldığınız siparişler ile entegrasyon sağlanmıştır. Alınan siparişler üzerinden direkt üretim emirleri verilebilir ve sipariş listesinden ilgili üretimin durumu anlık takip edilebilir. Üretim esnasında operatörler üretim işleminin hangi müşteri siparişi için olduğunu takip edebilirler.

Maliyet Analizi:

Üretim Emri, İş Emri ve Üretim Reçetesi bazında maliyet analizi yapılabilir. Tanımlanan maliyet atamalarına göre mamül maliyetine istasyonların amortisman maliyetleri, elektrik harcamaları, gaz harcamaları, çalıştıkları süre için operatör maliyetleri gibi farklı maliyetler eklenerek maliyet analiz raporu alınabilir.

Operatör bazında işlem takibi:

İş istasyonlarında çalışan operatörlerin (personeller) yaptıkları işlem girişleri sonrası hem iş emirlerinin durumu, hem üretim emrinin durumu, hep ilgili sipariş üzerinden durum takip edilebilir. Bu işlemler sonrası barkod etiket basımı yapılabilir ve istenirse operatör performansları takip edilebilir.

Operasyonlar, Rotalar, İş İstasyonları, Kalite Kontrol:

İmalathanede veya fabrikada bulunan tezgahlar ve makineler için iş istasyonu tanımı, personeller için operatör tanımı, yapılan işlemler için operasyon tanımı, operasyonların sıralamasını belirtmek üzere rota tanımı, operasyonlar üzerinde yapılacak olan kalite kontrol kartları ve kalite kontrol fiş tanımları gelişmiş üretim modülü içinde tanımlanabilir.

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Mrp – Erp Proje Yönetimi

Üretim, fabrika veya imalat atölyesine sahip olup belirli hammaddeleri belirli işlemlerden geçirerek bir mamül üreten işletmelerin yaptıkları işlemdir. Farklı sektörlerde farklı üretim metodolojileri kullanılabilmekle ve birlikte standart oluşmuş bir üretim yapısı da bulunmaktadır. Üretim yönetimi ile zamandan ve maliyetlerinizinden tasarruf edebilirsiniz.

Zamandan ve Maliyetten Tasarruf Eden Üretim Yönetimleri

Üretim yönetimi, satın alma ve satışla entegre olması gereken bir süreçtir. Müşteriden alınan bir siparişin üretim emrinin verilmesi, üretimin gerçekleşebilmesi için tedarikçilere hammadde siparişlerinin geçilmesi için satın alma ve satış ile entegreçalışılması gerekir. Üretim Emri girişi sonrası makinelere gidecek iş emirleri ve bu makinelerde çalışacak olan personelin planlanması da maliyetlerin hesaplanabilmesi ve zaman planlamasının yapılabilmesi açısından önem taşımaktadır.

DİA, farklı sektörlerde (demircilik, hayvancılık, cam, plastik sanayi, kimya, gıda, tekstil) üretim yapan farklı firmalar tarafından verimli bir şekilde kullanılmaktadır. Üretim reçetesi oluşturmadan sipariş emri vermeye kadar her süreçte ayrıntılı DİA kullanımları sağlanır.

Eğitim Hizmetlerimiz

İhtiyaçlarınıza özel eğitim programları sunmaktayız.

Profesyonellerinden, son kullanıcılara kadar tüm DİA yazılım ürünleri ile ilgili her türlü içerikte ve detaydaki ihtiyaçlara cevap verecek geniş eğitim programları sunmaktayız. Alanında uzman bir takım ile tüm katılımcılara operatör ya da sistem uzmanı düzeyinde eğitimler verilebilmektedir. Bu eğitimler Kurum ihtiyaçları çerçevesinde bireysel olarak da verilebilmektedir.

Kullanılan “DİA Yazılım” ürünlerinden daha fazla verim alınabilmesi ve kurum çalışanları için hedeflenen etkin kullanım becerisine ulaşılabilmesi için alınacak eğitimlerin içerik ve kalitesi büyük önem taşımaktadır. Kurumsal eğitimlerimiz, “Dia Eğitim ve Destek Uzmanlık” sertifikalı ürün uzmanlarımız tarafından verilmekte olup temelde, kullanılan yazılım ürünlerinin genel kullanımının geliştirilmesi, daha etkin ve verimli kılmayı amaçlamaktadır.

Genel olarak sunduğumuz eğitim türlerini aşağıdaki gibi gruplandırabiliriz;

Standart DİA ürün kullanım eğitimleri,

Sektörel veya konu odaklı uzmanlık eğitimleri,

Bireysel, ürün uzmanlık eğitimleri,

Projeye yönelik özel eğitimler,

Destek Hizmetlerimiz

İş uygulamalarındaki ihtiyaç duydukları tüm çözümlere cevap veren ekibimiz müşterilerimizin bilgi altyapılarında meydana gelebilecek sorunlara müdahale edebilmek amacıyla, telefon desteği, uzak bağlantı desteği veya yerinde servis hizmeti ile kesintisiz olarak olarak destek sunulmaktadır.
Destek Hizmet paketlerimiz ihtiyaçlara göre farklılıklar gösterebilmektedir.
Sözleşmeli hizmetler kapsamındaki hizmet paketlerimiz

Telefon Destek Hizmetlerimiz:

Hizmet kapsamında müşterilerimiz kullandıkları uygulama ile ilgili basit sorunların çözümlerinde telefonla yardımcı olunur.

Periyodik Denetim & Kontrol Destek Hizmetlerimiz:

Periyodik müşteri ziyaretleri ile kullanılan uygulamalarda karşılaşılan ve müdahale edilmeyi bekleyen konular ile ilgili  yerinde müdahale süreçlerini kapsamaktadır.

ERP tercihlerindeki en önemli etkenlerden biri de yapılandırılabilir süreçleri, tercih ettikleri ERP uygulaması üzerinde uyarlama ve geliştirme özellikleri sayesinde sistemli işleyen bir süreç haline getirmektir. Bu kapsamda gerek ERP uygulamasından ve gerekse de çalışanlardan beklenilen verimin alınması tamamen sistem kurgusuna ve sorunsuz çalışmak izere yapılandırılmış süreçlere bağlıdır.

Kurumsal İş çözümlerinin yapısal veya sistemsel işleyişlerinin sorunsuz ilerlemesi alınan danışmanlık hizmetlerinin kalitesi ile doğrudan ilişkilidir. Danışmanlık hizmetleri iş süreçlerinin yapılandırılması ve projedeki çalışma yol haritası için ana kaynak oluşturmaktadır. Süreçler ne kadar standart ve disiplinli olursa sistemde karşılaşılabilecek sorunlar o kadar az olacaktır. Bu aşamalarda sektörel bilgi ve kurumun yapısının iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Danışmanlık hizmetleri kapsamında yapılacak detaylı analizler ile gerek iş gücü ve gerekse de insan kaynakları tarafındaki ihtiyaçların da net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamaktadır.

Sektör bağımsız olarak geniş bir yelpazede başarılı projelere imza atmış olan deneyimli Ekibimiz, ERP süreçlerindeki Yazılım, Uygulama veya süreç yapılandırılması tarafındaki her türlü ihtiyaçlarınıza cevap verecek yapıda organize edilmiştir.

Çağrı yönlendirmesi ile Yerinde uygulamalı destek hizmeti:

Müşteri talebi ile müdahale ihtiyaçlarına belirlenen süre içinde müşteri yerinde uygulanan destek hizmetidir. Müşterimiz ile zaman / maliyet konularındaki sağladığımız ortak mutabakat ile süreç başlar.

Online Destek:

Müşterimiz ile varılan zaman / maliyet mutabakatından sonra uzak bağlantı yönetimi ile bağlanılarak sorunun tespiti ve gerekli müdahale yapılmaktadır.

Arabic AR English EN Turkish TR